Servis
Servis

servis

Na veškeré námi prodávané zboží zajišťujeme autorizovaný záruční i pozáruční servis za následujících podmínek:

Servis záruční (uplatnění reklamace)

V případě záruční vady výrobku je vždy nejlepší uplatňovat požadavek na záruční opravu u prodejce, kde byl výrobek zakoupen. Pokud výrobek pochází z autorizované distribuční sítě, můžete reklamaci uplatňovat i přímo u dovozce, firmy LIEHMANN CZ, s.r.o., a to bez dokládání dokladu o zakoupení - veškeré výrobky jsou evidovány podle výrobních čísel a datum prodeje si zjistíme sami a v případě nejasností vás kontaktujeme.

Velmi důležité je však zřetelně označit, že výrobek reklamujete! Pokud je u zásilky napasáno např. "Prosím o opravu", bude provedena standardní hrazená oprava bez ohledu na to, je-li výrobek stále v záruční lhůtě.

Servis pozáruční (hrazená oprava)

Zboží na servis můžete zaslat nám či jakémukoli autorizovanému distributorovi v ČR. Nejrychlejší vyřízení opravy však docílíte zasláním přímo dovozci. V případě pozáručního servisu je důležité, zda výrobek pochází z autorizované distribuční sítě či nikoliv, a podle toho se postupuje dvěma různými způsoby:

1. Výrobek pochází z autorizované distribuční sítě - oprava bude provedena s poskytnutím záruky na provedenou opravu a použité náhradní díly v délce 6-ti měsíců. V případě, že oprava bude nákladnější, než je pro daný výrobek obvyklé, bude zákazník nejdříve informován o předpokládané ceně opravy. Stejně tak bude zákazníkovi nejdříve zaslán cenový návrh, pokud o to v průvodním dopise požádá.

2. Výrobek nepochází z autorizované distribuční sítě - tj. pochází z tzv. šedého dovozu, reexportu z Číny, polského e-shopu apod. Případná oprava bude provedena bez poskytnutí jakékoliv záruky na opravu, tj. smluvní záruka na poskytnutou službou bude 0 (nula) dní. Zákazník bude vždy nejprve informován o této podmínce a o předpokládané ceně opravy. V případě odmítnutí servisu může být zákazníkovi účtován poplatek za zpracování, zjištění závady, vytvoření cenové kalkulace a přepravní náklady.

V případě rozměrnějších výrobků (např. autoklávů) se samozřejmě jakékoliv opravy řeší po předchozí dohodě přímo v místě instalace.


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ